Наша марка
Вхід
Логін:

Пароль:Партнери
ФотоПродаж
16.01.2024. VW Golf 7 2.0tdi m/t universal, Київ,

16900
Пiдписка
Введiть Ваш Е-Mail:
Пiдписатись
Вiдмовитись
2 + 2 =
Реклама
Дитячі Будинки України
Клуб любителів Ауді
Конфіденційність


Конф
іденційність (укр.)

Ця інструкція відноситься до інформації, яка збирається на цьому сайті за допомогою заповнення форм зворотного зв'язку. Інші сайти можуть мати свої власні існструкциі.

Якщо у Вас є питання, коментарі, або запити відносно політики конфіденційності, що використовуються на цьому сайті, будь ласка, відішліть їх поштою на адресу служби підтримки сайту - info@audi.org.ua.

 Ми не збираємо інформацію, яка стосується безпосередньо Вас, якщо ви власноручно не надали нам таку інформацію, наприклад, заповнюючи анкету, реєструючи у нас адресу електронної пошти, або посилай нам лист електронною поштою.

 Ми не бажаємо отримувати інформацію від дітей, які використовують нащ сайт без відома дорослих.

 Ми не передаємо персональну інфомацию відносно Вас третім особам без Вашого відома.

Якщо Ви надали нам свою персональну інформацію, то, звичайно, ми даємо Вам можливість змінювати, доповнювати, або видаляти її за Вашим бажанням.

 Ми використовуємо всі доступні засоби захисту інформації від несанкціонованого доступу. Звичайно, слід приймати до уваги, що довершеного захисту в інтернеті не існує.

 Зміни в цій політиці будуть озвучені на цьому сайті і вступлять в силу відразу після публікації.
Конфиденциальность  (рус.)

Эта инструкция относится к информации, которая собирается на этом сайте посредством заполнения форм обратной связи. Другие сайты могут иметь свои собственные иснструкции.
 
Если у Вас есть вопросы, комментарии, или запросы относително политики конфиденциальности, используемой на этом сайте, пожалуйста, отошлите их почтой на адрес службы поддержки сайта - info@audi.org.ua.
 
Мы не собираем информацию, которая касается непосредственно Вас, если вы собственноручно не предоставили нам такую информацию, например, заполняя анкету, регистрируя у нас адрес электронной почты, или отсылай нам письмо электронной почтой.
 
Мы не желаем получать информацию от детей, которые используют нащ сайт без ведома взрослых.
 
Мы не передаем персональную инфомацию относительно Вас третьим лицам без Вашего ведома.
 
Если Вы прежоставили нам свою персональную информацию, то, конечно, мы даем Вам возможность изменять, дополнять, или удалять ее по Вашему желанию.
 
Мы используем все доступные средства защита информации от несанкционированного доступа. Конечно, следует принимать во внимание, что совершенной защиты в интернете не существует.
 
Изменения в этой политике будут озвучены на этом сайте и вступят в силу сразу после опубликования.

 
Як стати Партнером Клубу Ауді Карта проїзду на місце зустрічі Клубу
Правові аспекти Краткий справочник флэймогона
Конфіденційність Правила форумів
Коди кнопок
historical images
Контакти: info@audi.org.ua

Розроблено Webtime

Дизайн: kondrat.com.ua